Linux Komut Satırında PHP Kodları Nasıl Kullanılır ve Çalıştırılır - Bölüm 1


PHP, başlangıçta "Kişisel Ana Sayfa" anlamına gelen açık kaynaklı bir sunucu tarafı kodlama dilidir ve şimdi özyinelemeli bir kısaltma olan "PHP: Hypertext Preprocessor" anlamına gelir. C, C ++ ve Java'dan oldukça etkilenen bir çapraz platform betik dilidir.

Bir PHP Sözdizimi, C, Java ve Perl Programlama Dilindeki Sözdizimine birkaç PHP'ye özgü özellikle çok benzer. PHP şu an itibariyle yaklaşık 260 Milyon web sitesi tarafından kullanılmaktadır. Mevcut kararlı sürüm, PHP Sürüm 5.6.10'dur.

PHP, geliştiricilerin dinamik olarak oluşturulmuş sayfaları hızlı bir şekilde yazmasını kolaylaştıran HTML gömülü komut dosyasıdır. PHP, HTTP üzerinden dinamik web sayfaları oluşturmak için öncelikle Sunucu tarafında (ve İstemci Tarafında JavaScript) kullanılır, ancak bir Linux Terminalinde bir web tarayıcısına ihtiyaç duymadan bir PHP çalıştırabileceğinizi bilmek sizi şaşırtacaktır.

Bu makale, PHP betikleme Dilinin komut satırı yönüne ışık tutmayı amaçlamaktadır.

1. PHP ve Apache2 kurulumundan sonra, PHP command Line Interpreter'ı kurmamız gerekiyor.

# apt-get install php5-cli 			[Debian and alike System)
# yum install php-cli 				[CentOS and alike System)

Daha sonra yaptığımız şey, genellikle '/ var/www/html' konumunda bir infophp.php dosyası oluşturarak (çoğu dağıtımlar), , basitçe aşağıdaki komutu çalıştırarak.

# echo '<?php phpinfo(); ?>' > /var/www/html/infophp.php

ve sonra tarayıcınızı, bu dosyayı web tarayıcısında açan http://127.0.0.1/infophp.php adresine yönlendirin.

Herhangi bir tarayıcıya ihtiyaç duymadan Linux terminalinden aynı sonuçlar alınabilir. Linux Komut Satırında "/var/www/html/infophp.php" adresinde bulunan PHP dosyasını şu şekilde çalıştırın:

# php -f /var/www/html/infophp.php

Çıktı çok büyük olduğundan, bir seferde bir ekran çıktısı elde etmek için yukarıdaki çıktıyı "less" komutuyla düzenleyebiliriz, basitçe şu şekilde:

# php -f /var/www/html/infophp.php | less

Burada '-f' Seçeneği, komutu izleyen dosyayı ayrıştırır ve çalıştırır.

2. Doğrudan Linux komut satırında çok değerli bir hata ayıklama aracı olan phpinfo () 'u bir dosyadan çağırmaya gerek kalmadan kullanabiliriz, basitçe:

# php -r 'phpinfo();'

Burada "-r" seçeneği, PHP Kodunu Linux Terminalinde < ve > etiketleri olmadan doğrudan çalıştırır.

3. PHP'yi Etkileşimli modda çalıştırın ve biraz matematik yapın. Burada '-a' seçeneği PHP'yi Etkileşimli Modda çalıştırmak içindir.

# php -a

Interactive shell

php > echo 2+3;
5
php > echo 9-6;
3
php > echo 5*4;
20
php > echo 12/3;
4
php > echo 12/5;
2.4
php > echo 2+3-1;
4
php > echo 2+3-1*3;
2
php > exit

PHP etkileşimli modunu kapatmak için "çıkış" veya "ctrl + c" tuşlarına basın.

4. Bir PHP betiğini, bir kabuk betiğiymiş gibi çalıştırabilirsiniz. Öncelikle mevcut çalışma dizininizde bir PHP örnek komut dosyası oluşturun.

# echo -e '#!/usr/bin/php\n<?php phpinfo(); ?>' > phpscript.php

Kabuk betiğinde (/ bin/bash) kullandığımız gibi, bu PHP betiğinin ilk satırında #!/Usr/bin/php kullandığımıza dikkat edin. İlk satır #!/Usr/bin/php, Linux Komut Satırına bu komut dosyasını PHP Yorumlayıcısına ayrıştırmasını söyler.

İkincisi, şu şekilde çalıştırılabilir hale getirin:

# chmod 755 phpscript.php

ve şu şekilde çalıştırın:

# ./phpscript.php

5. Etkileşimli kabuğu kullanarak kendi başınıza basit işlevler oluşturabileceğinizi öğrenince şaşıracaksınız. İşte adım adım talimat.

PHP etkileşimli modunu başlatın.

# php -a

Bir işlev oluşturun ve buna ek olarak adlandırın. Ayrıca iki değişken ve.

php > function addition ($a, $b)

Bu işlev için aralarındaki kuralları tanımlamak için küme parantezi kullanın.

php > {

Kural (lar) ı tanımlayın. Burada kural, iki değişkeni eklemeyi söylüyor.

php { echo $a + $b;

Tüm kurallar tanımlandı. Küme parantezlerini kapatarak kuralları dahil edin.

php {}

Fonksiyonu test edin ve 4 ve 3 rakamlarını şu şekilde ekleyin:

php > var_dump (addition(4,3));
7NULL

Fonksiyonu farklı değerlerle istediğiniz kadar çalıştırmak için aşağıdaki kodu çalıştırabilirsiniz. A ve b'yi kendi değerlerinizle değiştirin.

php > var_dump (addition(a,b));
php > var_dump (addition(9,3.3));
12.3NULL

Etkileşimli moddan (Ctrl + z) çıkana kadar bu işlevi çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki çıktıda döndürülen veri türünün NULL olduğunu fark etmişsinizdir. Bu, php etkileşimli kabuğundan echo yerine geri dönmesini isteyerek düzeltilebilir.

Yukarıdaki işlevdeki "echo" ifadesini "return" ile değiştirmeniz yeterlidir.

Değiştir

php { echo $a + $b;

ile

php { return $a + $b;

ve geri kalan şeyler ve ilkeler aynı kalır.

İşte çıktıda uygun veri türünü döndüren bir Örnek.

Her zaman unutmayın, kullanıcı tanımlı işlevler, kabuk oturumundan kabuk oturumuna kadar geçmişe kaydedilmez, dolayısıyla etkileşimli kabuktan çıktığınızda kaybolur.

Umarım bu seansı beğenmişsindir. Bu tür gönderiler için Bağlı Kalın. Takipte Kalın ve Sağlıklı Kalın. Yorumlarınızda bize değerli geri bildirimlerinizi sağlayın. Sanki ans bizi paylaşıyor ve yayılmamıza yardım ediyor.